Palvelut

Suomen ulkoilureitit palvelut


 • Uuden reitistön toteuttamisselvitys

 • Nykyisen reitistön nykytilaselvitys

 • Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus

 • Maanomistajainfo/kysely

 • Osallistava reittityöpaja

 • Kohdealueen karttarajaus

 • Kartta- ja maastokatselmus

 • Reittisuunnittelu maastossa

 • Reittisuunnittelu kartalla

 • Reittien merkitseminen kuitunauhoilla

 • Reittitietojen tallentaminen satelliittipaikannuksella

 • Kartan valmistus pdf-tiedostoksi

 • Karttatulosteet (A4 tai A3)

 • Alumiinikomposiittikarttataulut

 • Reittiohjeet ja -kuvaukset

 • Kohteiden palvelukuvaukset

 • Ohjeiden ja kuvauksien kielikäännökset

 • Reittiopastussuunnitelma (viitat, tolpat, kilvet, taulut)

 • Opastusviittojen, -tolppien, -kilpien ja -taulujen materiaalitoimitukset*

 • Turvallisuusasiakirjan (ulkoilureitit) laatiminen (tukes)

 • Luontoreittien esteettömyyskartoitus (Luonto-ESKEH)

 • Kuvat (esim. 5-10kpl/reitti) ja videot (esim. 1min/reitti)


*Asennukset opastussuunnitelman mukaisiin ja reitin varrelle merkittyihin paikkoihin on yleensä sovittu asiakkaan itsensä hoidettavaksi tai paikalliselta urheiluseuralta/järjestöltä ostettavaksi palveluksi. Asennusohjeet sisätyvät materiaalitoimitukseen. Tutustu toteutettuihin reittiopastusratkaisuihin täällä.


Lisäpalveluina saatavilla myös erilaisten teemapolkujen suunnittelu ja toteutus.

Suomen ulkoilureitit - Toni Auvinen - toni.auvinen@avarasti.fi - 044 245 0818 - Facebook - Instagram - Toni Auvinen Avarasti Oy